Deze week viel mijn oog op het boek ‘de creatiespiraal’ van Marinus Knoope. Het boek staat al zes jaar in mijn boekenkast maar trok opnieuw mijn aandacht. Bij het bladeren bleef ik hangen bij bladzijde achtendertig: ‘wensen zijn voorgevoelens’. Onze dromen en idealen zijn een voorbode van hetgeen we later kunnen realiseren. Ook voor organisaties zou je kunnen zeggen dat de droom waarmee het ooit is gestart, de driver is voor toekomstig succes. Dat gelooft ook Gert Oortgiesen, founder van softwarebedrijf Trivento. Samen met Jos van Snippenberg, founder van de Dantefactor Company, hadden we een inspirerend gesprek over hoe dromen leiden tot succes.

Gert had zo’n droom toen hij in 1998 het bedrijf Profict startte samen met een aantal oud-collega’s uit zijn tijd bij voormalig werkgever Roccade. Hij wilde het anders doen door een organisatie te bouwen waarin mensen vanuit eigen kracht kunnen bijdragen aan organisatiesucces. En zo geschiedde. Profict groeide langzaam maar zeker en besloot in 2011 tot overname van Trivento Applicatiebeheer. Hoewel de bedrijfsresultaten prima waren, zag Gert langzaam aan het plezier bij de mensen afnemen en plaatsmaken voor passiviteit. Met de groei van de inmiddels gefuseerde onderneming Trivento ontstond steeds meer een traditioneel hiërarchisch gestuurde cultuur. Die ontwikkeling stond haaks op de droom om een onderscheidend krachtig softwarebedrijf te zijn.

Een zelforganiserende onderneming

Ook Gert haalde een boek uit de boekenkast, dat van Eckart Wintzen en Leen Zevenbergen, waarin de celfilosofie wordt uitgelicht. Een zelforganiserende onderneming, dat wilde hij ook voor Trivento. Een organisatie waar ondernemerschap alle ruimte krijgt: “mensen moeten zelf initiatieven kunnen nemen en verantwoordelijkheid voelen, ook financieel”. Gert bracht de celfilosofie van Wintzen in de praktijk. Hij voerde gesprekken met diverse medewerkers. Hij wilde weten waar ze van droomden, wat hun drijfveren waren. Zo kon hij de focus vanaf de binnenkant richten op de missie van de organisatie. “Die missie is echt vanuit de medewerkers ontstaan. Ik heb mijn droom gedeeld, maar die kwam niet op alle punten overeen. Totdat een software developer mij vertelde: “ik wil gewoon de beste software maken”. Voeg daarbij dat we mensen blij willen maken en onze missie was compleet: “Bij Trivento maken we software waar mensen blij van worden”.

De fakkeldragers in de organisatie

Gert gelooft dat het organisatiedoel overeen moet komen met persoonlijke doelen. “Dát is de basis voor het DNA van de organisatie. Leiders moeten in staat zijn om te sturen op het DNA en het doorgeven ervan. Op die grond zijn er celvertegenwoordigers opgestaan, die verantwoordelijk zijn voor het delen van het DNA. Zij zijn de fakkeldragers van de organisatie. Mijn rol is vooral om de celleiders te coachen. Elke twee weken hebben we een gesprek waarin we kijken naar de mate waarin iedereen is aangehaakt. Daarnaast ga ik iedere twee maanden op locatie van onze medewerkers langs en gaan we samen lunchen. Dat is belangrijk voor de verbinding. We hebben gemerkt dat naarmate de cellen in aantallen groeien, de verbinding daaronder te leiden heeft. Op dit moment werken we met 3 cellen van maximaal 25 medewerkers. Dat is goed te overzien en klein genoeg om iedereen betrokken te houden.”

Het DNA van de organisatie

Die betrokkenheid is erg belangrijk bij Trivento. “Alle mensen die hier werken delen in hetzelfde DNA. Dat betekent ook dat we afscheid hebben moeten nemen van mensen die de aansluiting niet meer hadden. Of cellen apart hebben moeten zetten. Ik geloof dat je altijd de kracht van mensen moet gebruiken. Als die kracht niet meer bij het DNA past, dan moet je daar open over kunnen zijn.” Al met al is de hele transitie van een hiërarchisch aangestuurde organisatie naar een zelforganiserende onderneming een proces geweest van anderhalf jaar. Een periode waarin successen en valkuilen elkaar afwisselden. “Ik heb me later wel eens afgevraagd of het proces sneller had gekund, maar ik denk van niet. Vallen en opstaan hoort erbij. Wel had ik achteraf gezien behoefte aan een scherp kader voor de transitie. Een kader waarin helder is waar mensen zich precies aan verbinden en welke ingrediënten een rol spelen. Maar los van het proces ben ik vooral trots op de kwaliteit van de mensen. Die trots mogen we uitdragen.”

Bespiegeling

Het verhaal van Gert Oortgiesen is voor ons eigen proces binnen de Dantefactor Company een enorme inspiratiebron geweest. Het bracht een paar bijzondere parallellen aan het licht. Jos van Snippenberg realiseerde zich dat ook zijn droom belangrijk is voor de ontwikkeling van de Dantefactor organisatie. Want zoals Gert opmerkte: “Als oprichter moet je de droom vol overtuiging kunnen uitdragen. En je moet in staat zijn om de juiste mensen te vinden die geloven in die droom en zich daar met al hun energie voor willen inzetten. Zij zijn de fakkeldragers die het DNA kunnen vasthouden en doorgeven”. De visie van Gert heeft ons geïnspireerd tot de volgende vragen: “Wat is het DNA van de Dantefactor Company? Welke droom zijn wij aan het najagen?”

Verbinding tussen passie en organisatiedroom

Jos is ooit gestart met een droom de wereld wat mooier te kleuren. Een wereld waarin iedereen met plezier waarde kan toevoegen in werk. Waar mensen speelruimte hebben om vanuit passie bij te dragen aan de organisatiedroom. Waar zij zichzelf kunnen ontplooien en gefaciliteerd worden de krachtigste versie van zichzelf te vormen. Die droom willen we gezamenlijk waarmaken door organisaties van binnenuit op koers te houden. We hebben door het gesprek met Gert ervaren hoe belangrijk het is om continue verbinding te voelen met de organisatiedroom. Dat is nu precies wat wij voor organisaties willen betekenen: “de passie van mensen verbinden met de organisatiedroom en op koers houden”.

Maaike Huisman is eigenaar van Hubé HRM Advies en partner van deDantefactor Company. “Mijn passie is het realiseren van een doorbraak in het denken en handelen van mensen in organisaties. Ik inspireer leiders bij het verhogen van werkgeluk en werkeffectiviteit door het faciliteren van de juiste persoon op de juiste plek in de juiste context!”