Diensten

Leiderschaps- en teamcoaching

Verlies van potentieel, dat gaat mij aan het hart. Mensen die niet tot hun recht komen in het werk, zich niet gehoord of gezien voelen. Het is een recept voor uit verbinding gaan. Langzaam ontstaat een omgeving waar mensen meer met zichzelf en met de regels en procedures bezig zijn, dan met het gemeenschappelijke hogere doel. Ik help leiders om zich uit te spreken en anderen uit te nodigen dit ook te doen. Door zelf het voorbeeld te zijn. Wat gebeurt er als jij onder druk staat? Welk gedrag laat je dan zien? Welk effect heeft dit op jezelf en op anderen? Leiders die zich verbonden voelen met hun eigen kern en bespreekbaar durven maken wat ertoe doet, scheppen een werkklimaat waarin mensen tot hun recht komen en zich betrokken en verbonden voelen.

Begeleiding van cultuurtrajecten

Organisaties zijn een levend systeem. Alles is met elkaar verbonden, net als in de natuur. De delen in een organisatie zoals teams, afdelingen, functies, visie, missie, doel en stakeholders vormen samen een geheel. Zij hebben elkaar nodig en beïnvloeden elkaar wederzijds. Zo zijn er allerlei onzichtbare relaties die zich vaak uiten in gedoe, problemen en weerstand. Het zijn hardnekkige situaties waarbij het maar niet lukt ze op te lossen. Vaak komt er een vraag naar meer structuur. Daar ligt niet de kern. De echte oplossing zit ‘m in de onderlinge dynamiek. Zaken uit het verleden die zijn uitgesloten, taboe onderwerpen die ergens nog om aandacht vragen. Ik help leiders om dit soort kwesties zichtbaar en bespreekbaar te maken, zodat er weer lucht en ruimte ontstaat voor het nieuwe perspectief.

Verbindende dialoog

passion_web Mensen ervaren het meeste plezier in hun werk als ze oprechte aandacht krijgen voor alles wat hen bezighoudt. Soms zijn bepaalde onderwerpen echter taboe. Gaan de gesprekken steeds over resultaten en prestaties. Of is er geen ruimte om over andere onderwerpen te praten. Ik stimuleer leiders en HR om een dialoog te voeren van mens tot mens, over wat er in het werk toe doet. Op basis van wederzijdse afhankelijkheid en met oog voor de essentie van de persoon en van de organisatie.

Organisatieopstellingen

Soms zijn er situaties in het werk waar je niet goed de vinger op kunt leggen. Je ervaart bijvoorbeeld een sfeer van doelloosheid. Er mist focus. Er is sprake van een zekere afstandelijkheid in het contact. Of besluiten worden steeds vooruit geschoven en er ontstaat taak- en plekverwarring. Praktische oplossingen om de situatie te verbeteren lijken maar niet te lukken. Op een of andere manier herhaalt de dynamiek zich steeds opnieuw in verschillende uitingsvormen.

Er kan sprake zijn van een patroon in de organisatie, wat er vaak op wijst dat er meer aan de hand is. Ongewenste gevoelens, gedachten, gebeurtenissen en/of ideeën kunnen onbedoeld naar de achtergrond zijn verschoven. Misschien waren ze te ingewikkeld of confronterend om in de ogen te kijken. Met een organisatieopstelling worden deze ‘vergeten’ delen ingesloten waardoor meer rust, ruimte, overzicht en verbondenheid in de organisatie ontstaat.