De werkwijze

Leiderschapsontwikkeling & coaching

Verlies van potentieel, dat gaat mij aan het hart. Mensen die niet tot hun recht komen in het werk, zich niet gehoord of gezien voelen. Dat is het recept voor uit verbinding gaan. Uit het hart, in het hoofd. Zo ontstaat een omgeving waar mensen vooral met zichzelf en met de inhoud bezig zijn en geen oog meer hebben voor wat het collectief nodig heeft. Individuele belangen komen op de voorgrond en duwen ongewenste gedachten, gevoelens, meningen en ideëen ondergronds. Ik help leiders om zich uit te spreken en anderen uit te nodigen dit ook te doen. Door zelf het voorbeeld te zijn. Zich te verbinden met de eigen kern en van daaruit bespreekbaar maken wat ertoe doet. Zo ontstaat een werkklimaat waar mensen tot hun recht komen en zich betrokken voelen bij de gemeenschappelijke bedoeling.

Bespreekbaar maken wat ertoe doet

Organisaties zijn een levend systeem. Alles is met elkaar verbonden, net als in de natuur. De delen in een organisatie zoals teams, afdelingen, functies, visie, missie, doel en stakeholders vormen samen een geheel. Zij hebben elkaar nodig en beïnvloeden elkaar wederzijds. Zo zijn er allerlei onzichtbare relaties die zich vaak uiten in gedoe, problemen en weerstand. Het zijn hardnekkige situaties waarbij het maar niet lukt ze op te lossen. Vaak komt er een vraag naar meer structuur. Daar ligt niet de kern. De echte oplossing zit ‘m in de onderlinge dynamiek. Zaken uit het verleden die zijn uitgesloten, taboe onderwerpen die ergens nog om aandacht vragen. Ik help leiders om dit soort kwesties zichtbaar en bespreekbaar te maken, zodat er weer lucht en ruimte ontstaat voor het nieuwe perspectief.

Verbindende dialoog

passion_web Mensen ervaren het meeste plezier in hun werk als ze oprechte aandacht krijgen voor alles wat hen bezighoudt. Soms zijn bepaalde onderwerpen echter taboe. Gaan de gesprekken alleen over resultaten en prestaties. Of is er geen ruimte om over andere onderwerpen te praten. Met Hubé begeleid ik leiders en HR om een dialoog te voeren van mens tot mens, over wat er in het werk toe doet. Op basis van wederzijdse afhankelijkheid en met oog voor de essentie van de persoon en van de organisatie.

Aansturende krachten

“Wie weet heeft van eigen patronen, kan de ander oprecht dienen”. Ieder mens is uniek en heeft een eigen set van talenten en vaardigheden. De energie van de leider is een belangrijke aansturende kracht. Je bent een voorbeeld. Jouw energie bepaalt in zekere zin hoe in de organisatie wordt omgegaan met lastige situaties. Wat gebeurt er als jij onder druk staat? Welk gedrag laat je dan zien? Welk effect heeft dit op jezelf en op anderen? Welke invloed heeft je gezin van herkomst?

Sinds 2013 werk ik met een archetypische persoonlijkheidstest op basis van beeldmateriaal en competenties. De test is een weergave van jouw psychische energie. Het laat zien welke talenten horen bij jouw wezenlijke aard en welke talenten je hebt overgenomen of geleerd van anderen. Je krijgt een compleet beeld van jezelf als mens, met sterke en zwakke kanten, de uitingsvormen en jouw interactie met de buitenwereld.